Yükleniyor...
Farmet Teknoloji, Phanes, coskun, Ercan_Usta, sezgin64, caponali

Go Back   Farmet Forumları > Profesyonel Defineci Bölümü > Eşkıya Definesi & Eşkıyalık

Cevapla
LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Okunmamış 09-03-2010
Farmet Teknoloji - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Site Sahibi / Tel: 0232 339 85 74
 
Üyelik tarihi: Jan 2010
Bulunduğu yer: Izmir - Turkiye
Mesajlar: 4.872
Farmet Teknoloji - MSN üzeri Mesaj gönder Farmet Teknoloji - YAHOO üzeri Mesaj gönder Farmet Teknoloji isimli Üyeye Skype üzeri Mesaj gönder
Thumbs up Kayseri Bölgesi Eşkıyaları:

Osmanlı Döneminde Kayseri ve çevre illerinde Kuzugüdenli Aşiretinin eşkıyalık faaliyetleri konusuna değineceğiz:

Kayseri sancağı, devletçe izlenen iskân siyaseti gereği, tarihî seyri içerisin-de Anadolu kentleri arasında dikkat çekici bir boyutta aşiret çeşidine ve nüfusuna sahip olmuştur. Yirmi dört Oğuz boyundan her boya mensup iki yüz seksen dört aşiret-oymak ve cemaatin Kayseri ve çevresine yerleşmiş olduğu görülür.

Kayseri sancağı, muhtelif türden aşiret-oymak ve cemaatin yanında, aynı zamanda Ermeni ve Rum nüfusunun da ağırlıklı olarak yaşadığı yerleşim yerlerden birisidir. Toplumsal yapıdaki bu çeşitlilik, bölgede hayat süren farklı boy ve kol-lardan aşiret, Müslim ve gayr-i Müslim unsurlar ile daha da nazik bir durum ka-zanmıştır. Ayrıca bölgede göçebe hayat tarzının, isteyerek veya istemeyerek, be-nimsenmiş bir yaşam tarzı haline gelmiş olması; değişik cezalarla şehrin bir kısım suçluların sürgün mahalli olarak benimsenmesi; olumsuz iklim şartlarının zaman zaman bölge insanlarını kıtlık ve hastalık gibi ciddi sıkıntı ve sarsıntılarla karşı karşıya bırakması ve sair nedenlerledir ki Kayseri sancağı civarında tasallut ve eşkıyalık olayları, dönem olarak üzerinde durduğumuz on dokuzuncu asrın ortala-rında olduğu gibi, her zaman için kolaylıkla meydana gelebilmiştir.
Kayseri sancağı ve çevresinde eşkıyalık hareketinde bulunan ve halka zul-medip mallarını gasp eden aşiretlerden birisi de Kuzugüdenli aşireti olmuştur.
__________________
Farmet Forum; Farmet Teknolojinin Resmi Forumudur. Ticari kaygıdan ziyade, müşterilerine makinaları ile ilgili doğru bilgi ve paylaşımlar için açılmıştır.
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Okunmamış 09-03-2010
Farmet Teknoloji - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Site Sahibi / Tel: 0232 339 85 74
 
Üyelik tarihi: Jan 2010
Bulunduğu yer: Izmir - Turkiye
Mesajlar: 4.872
Farmet Teknoloji - MSN üzeri Mesaj gönder Farmet Teknoloji - YAHOO üzeri Mesaj gönder Farmet Teknoloji isimli Üyeye Skype üzeri Mesaj gönder
Standart

Kuzugüdenli Aşireti
Kuzugüdenli aşireti Türkmen topluluğundan olup Adana sahilleri ve Yüreğir kazası, Tarsus havalisi, Sivas sancağında Yeni İl kazası, Niğde, Rakka ve Kayseri’de yerleşmiş ve yaşamıştır.

Eşkıyalık hareketleri içerisinde Kuzugüdenli aşiretinin varlığı daha ziyade Yeni İl aşiretleri mensuplarından olup Kayseri sancağında oturanlar açısından dikkat çekicidir. Bu aşiret mensupları arasında, farklı zamanlarda farklı oranlarda ol-makla birlikte, her zaman için hırsızlık ve yol kesicilikte bulunan kimseler yer ala-bilmiştir.

Ele alınıp incelenen konu ile ilgili belgelerde her ne kadar eşkıyalık veya eşkıya tabirlerine yer verilmişse de bu şekilde tabir edilen kelimelerden kasıt bu işi bir yaşam tarzı haline getirerek veya ulaşmak istediği hedefe varmanın bir yolu olarak değerlendirerek kurulu düzen veya merkezi otorite ile karşı karşıya gelmek, ona başkaldırmak, onunla süreli veya süresiz bir çatışma içerisine girmek değildir. İleriki satırlarda yer alan örneklerden de anlaşılacağı üzere, bu tabirler sınırlı bir anlam yükü ile karşımıza çıkmaktadır. Belgelerde eşkıyalık, eşkıya veya şakilik ve şaki diye tanımlanan hareketler daha çok idarî ve iktisadî bozukluklar yanında sos-yal duyarsızlıklar ve bencil yaşam biçiminden kaynaklanmış olup, kurulu düzenle çatışmayı hiçbir zaman için hedef olarak benimsememiştir. Eşkıyalık eden veya etrafa tasallutta bulunan kimseler belirli bir aşiretin üyesi olmak, muayyen bir gu-ruba ait bulunmakla birlikte bu tür davranışları kendileri ile sınırlı kalmış, olumsuz hareketleri mensubu bulundukları aşireti hiçbir zaman için ilzam etmemiştir. Bila-kis aşiretin önde gelenleri menfî davranışlar sergileyen üyelerini o tür hareketlerde bulunmaktan caydırmak, gerekirse cezalandırmak yoluna gitmişlerdir.
__________________
Farmet Forum; Farmet Teknolojinin Resmi Forumudur. Ticari kaygıdan ziyade, müşterilerine makinaları ile ilgili doğru bilgi ve paylaşımlar için açılmıştır.
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Okunmamış 09-03-2010
Farmet Teknoloji - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Site Sahibi / Tel: 0232 339 85 74
 
Üyelik tarihi: Jan 2010
Bulunduğu yer: Izmir - Turkiye
Mesajlar: 4.872
Farmet Teknoloji - MSN üzeri Mesaj gönder Farmet Teknoloji - YAHOO üzeri Mesaj gönder Farmet Teknoloji isimli Üyeye Skype üzeri Mesaj gönder
Standart

Kuzugüdenli Aşireti ve Eşkıyalık
Kuzugüdenli aşiretine mensup eşkıyaların etrafa vermiş oldukları zararlar daha ziyade yaylaklarına çıktıkları sırada meydana gelmiş, kışlaklarında bulunduk-ları zamanlarda ise, alınan askerî tedbirler dolayısıyla, etrafa zarar vermeye cesaret edemedikleri görülmüştür.

Kuzugüdenli ve Afşar aşireti gibi aşiret eşkıyasının zararlarının giderilmesi noktasında devlet, bu olayları bölgede bulundurduğu süvari nizamiye, birkaç takım atlı ve bir miktar zaptiye neferi ile önlemeye çalışmıştır. Askerî kuvvet Niğde, Nevşehir ve Kırşehir civarında görev yapmış, bu havalide meydana gelecek olayla-rı bertaraf etmek için tedbirler almıştır. Örneğin, Niğde sancağında aşiretlere men-sup eşkıyalarının liva halkının can ve mal güvenliğine zarar vermesini önlemek, yollarda soygunda bulunmaları ve adam öldürmelerinin önüne geçmek üzere Kon-ya tarafında bulunan süvari ikinci alayın dördüncü bölüğü bu bölgede görevlendirilmiştir. Ayrıca Niğde, Nevşehir, Kırşehir ve Kayseri taraflarında asker bulundurulmuş, bu çevrede emniyetin sağlanmasına gayret edilmiştir. Bundan dolayıdır ki Kayseri havalisinde bulunan süvari alayları ile piyade taburlarının memuriyet süreleri uzatılmıştır.

Ancak Kuzugüdenli aşiretinin bir zamandan beri, özellikle 1847 yılında meydana gelen tasallutları, hırsızlık ve adam öldürme hareketlerine cüret göstermelerinden ötürü bölge ahalisinin güvenliği ortadan kalkmış, insanlar mal ve canları-nın emniyetinden emin olamaz hale gelmişlerdir. Halk, korktukları için, uzun bir süre evlerine kapanarak kapılarından dışarı çıkamamışlardır. Böyle bir durum ise bölgede ziraat ve ticaretin yüz üstü kalmasına neden olmuştur. Bundan muzdarip olan bazı kimseler eşkıyalık hareketinde bulunanların üzerlerine gidilerek gereği-nin yapılmaması halinde, insanların çoluk çocuğunu yanlarına alarak, daha emin beldelere kaçıp gideceklerini dile getirmişlerdir.
Aşiretin bir kısım üyeleri halkın yolunu keserek sahip oldukları nakit paranın yanında, bal mumu, battaniye, berber aynası, berber taşı, çakı, çuka, enfiye kutusu, enfiye tabakası, entari, fermane, fildişi tarak, gazlı çakı, hırka, İngiliz ustu-rası, kahve tavası, kazan, kemik tarak, mavi boncuk, merkep, mest, misk kutusu, palan, sabun, şal, şalvar, tarak, tesbih, top bez, Tosya kuşağı, un ve benzeri mallarını soymak ve gasp etmek suretiyle halkı perişan etmişlerdir. Örneğin bir kısım ahalinin Bozok (Yozgat) ve Sivas taraflarından pahalı bir fiyatla alıp getirmekte oldukları zahire yolda Kuzugüdenli ve Afşar aşireti mensupları tarafından gasp ve yağma edilmiştir.

Aşiret mensubu olup eşkıyalık yapan kimselerin hareketleri sadece yol kesicilik yahut hırsızlık suretiyle insanların maddî anlamda mal ve servetlerini almak ve çalmakla sınırlı kalmamıştır. İnsanların eşya ve hayvanlarını almanın, ziraat ve ticaretlerine sekte vurmanın ötesinde ahaliden bir kısmına hakarette bulunmak, şiddetli biçimde dövmek, çırılçıplak soymak, namuslarını kirletmek, ateş etmek veya idam ederek öldürmek yahut kendilerini ağır derecede yaralamak, hanelerini
yakmak ve dolayısıyla ailelerin dağılmasına sebep olmak gibi manevî anlamda zarara uğramalarına da neden olmuşlardır10. Maruz kalınan bu katliam ve yağmalar nedeniyledir ki Kayseri ve çevresinde insanların can ve mal güvenliği ciddî anlam-da ortadan kalkmıştır.

Yukarıda ifade edilmeye çalışılan davranışlar içerisinde bulunan aşiret mensuplarının bazılarının isimleri belgelerde alenen zikredilmiş, işlemiş oldukları suçlar açıkça dile getirilmiştir. Örneğin Karabekir oğlu Mehmed Kethüda amcası oğlu Mustafa, Kızıloğlan ve sair kimseler beraberlerinde bulunan aveneleri ile bir-likte Karacaviran köyünün 22 hanesini basmış ve dağılmasına sebep olup halkın mal ve eşyasını, çok sayıda davarını, hanelerinde bulunan zahirelerini ayrıca kilise-lerinde yer alan 5-10 bin kuruşluk mumlarını gasp etmişlerdir.

Yine Kuzugüdenli aşireti kethüdası ve arkadaşı Abdulaziz isimli şahıslar birkaç arkadaşı ile birlikte bir gayr-i Müslimi silah ile vurup öldürmüşler, malını mülkünü de gasp etmişler, bir takım uygunsuzluklarda bulunarak Bozok ve Kayseri sancakları dahilinde bulunan köyler ahalisine ve yollarda bulunan bina sakinlerine türlü türlü saldırı ve tecavüze yeltenmişlerdir. Yine adı geçen aşiret mensubu olan Karabekir oğlu Mehmet Kethüda maiyetindeki on beş nefer süvari ile üç yüze ya-kın hayvan sürüsünü sürerek Çukur köyü (Özvatan) ekili arazilerini hayvanlarına tepelettirmiş ve telef ettirmiştir. Bu gibi hareketlerde bulunmanın ötesinde ayrıca zaman zaman fukara halka ve yolculara zarar ve ziyanda bulunmuştur.

Yine Germir köyü ile Kayseri arasında olup köylerine gitmekte olan kimseler, üç süvariden oluşan Kuzugüdenli aşiret mensuplarının tasallutuna uğramışlardır. Eşkıyaya karşı direnmişlerse de çırılçıplak soyulmaktan ve beraberlerinde bulunan mallarının gasp edilmesinden kendilerini kurtaramamışlardır.

Kuzugüdenli aşiretine mensup çeteler Kayseri ve havi olduğu kaza ve köylerde bulunan büyük reaya kiliselerine buyuruldu tarzında sahte tezkereler göndere-rek son derece ağır katliam ve yağmalarda bulunmuşlar, kiliselerini tahrip edip bir kısım kadın ve kızlarını alıp dağlara kaldırmışlardır. Bu anlamda Karacaviran köyünü basan Kuzugüdenli aşiretine mensup iki yüz eşkıya köyü tahrip etmiş, ahali-sini perişan ederek 30 küsur bin kuruşluk mal ve erzaklarını gasp etmiş, halkın malını tamamıyla yağma ettikten sonra namuslarını da kirleterek ahaliyi dağıtmışlardır. Emlâk ve arazilerini geride bırakarak can korkusu ile etrafa dağılan köylü-ler civar kaza ve köylere sığınmışlardır.

Sarıoğlan kazasına tabi Karacaviran köyünde bulunan kiliseye, adı geçen kaza civarında kışlakları olan Kuzugüdenli aşiretine bağlı şahıslardan olup o tarihte Kayseri Meclisi’nde bulunan Molla Mehmet Kara Ebubekir oğlu Mustafa ve Ömer Kethüda ve Mehmet Kethüda Karaca Mehmet Kethüda ve sair taraftarları hücum ederek içerisinde bulunan 32 bin kuruş kıymetindeki hususî mal ve eşyayı soymuşlar, kiliselerini de yakıp yıkarak Rum milletine hakarette bulunmuşlar, ahalinin eşya ve hayvanını alıp gasp ederek kendilerini büyük derecede zarar ve ziyana uğratmışlardır.
__________________
Farmet Forum; Farmet Teknolojinin Resmi Forumudur. Ticari kaygıdan ziyade, müşterilerine makinaları ile ilgili doğru bilgi ve paylaşımlar için açılmıştır.
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Okunmamış 09-03-2010
Farmet Teknoloji - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Site Sahibi / Tel: 0232 339 85 74
 
Üyelik tarihi: Jan 2010
Bulunduğu yer: Izmir - Turkiye
Mesajlar: 4.872
Farmet Teknoloji - MSN üzeri Mesaj gönder Farmet Teknoloji - YAHOO üzeri Mesaj gönder Farmet Teknoloji isimli Üyeye Skype üzeri Mesaj gönder
Standart

Daha önceki satırlarda da belirtildiği üzere eşkıyalık eden şahıslar gerek hedef olarak benimsemedikleri, gerekse herhangi bir cezaya maruz kalmayı iste-medikleri için kurulu düzen ile çatışma içerisine girmekten şiddetle kaçınmışlardır. Ancak bu tutumun zaman zaman istisnaları da söz konusu olabilmiştir. Örneğin bir müddetten beri Kayseri sancağı kaza ve köylerinde dolaşarak şakilik eden kimse-lerden bir kısmı süvari zaptiyeden iki kişiyi idam ederek öldürmüşlerdir

Bu tür hadiselerin yaşandığı zamanlarda eşkıyalara karşı idarî makamlarca daha ciddî ve zecrî tedbirler alınmaya, eşkıyaların yakalanarak cezalandırılmalarına çalışılmıştır. Bu noktada idarecilerin aşiret ile yakınlık ve akrabalıkları onları karşı uygulanması öngörülen tedbirlerin alınmasını veya eşkıyanın cezaya çarptırılmasını engelleyici bir rol oynamamıştır. Örneğin daha evvelce Kuzugüdenli aşiretinden sorumlu olmak gibi bir vazifede bulunmuş olan Kaymakam Mustafa Rüştü Ağanın görevde bulunduğu bir sırada kaza meclisince alınan karar gereği eşkıyanın yakalanması ve layık olduğu cezaya çarptırılması için üzerlerine askeri kuvvet sevk edilmiş, ancak silâh kullanmaya gerek kalmadan 30 kadar sergerde teslim olmuşlardır. Sergerde veya eşkıya diye nitelendirilebilecek olan bu insanlar İstanbul’dan gelen emir üze-rine Sivas’a yargılanmak üzere muvazzaf zaptiyelerin gözetiminde götürülmek üzere yola çıkarılmışsa da Kuzugüdenli aşiretinin diğer bir kısım üyeleri tarafından geceleyin yapılan bir baskın sonucunda zaptiye neferleri etkisiz hale getirilmiş, ahaliden bazıları silâhla vurularak öldürülmüş, netice itibarıyla adı geçen tutukluların Sivas’a götürülmelerine engel olunulmuştur.

Yine Sarıoğlan kazasına giden bir kimse Kuzugüdenli aşiretinden iki hırsız atlısının muhatabı olmuş, ancak şiddetli biçimde dövülmek, hakarete maruz kalmak ve bir adet merkebini ve 200 kuruşluk malını eşkıyalara teslim etmek suretiyle hayatını kurtarabilmiştir. Sarıoğlan kazası ahalisinden yüz yetmiş hanenin hayvan ve eşyalarının tümü gasp edilmiştir.

Kuzugüdenli aşireti mensuplarının sebebiyet vermiş oldukları eşkıyalık hadisesinin genel olarak Kayseri sancağı kaza ve köylerinde cereyan ettiğini söy-lemek mümkündür. Eşkıyalar, Kayseri sancağında faaliyetlerini rast geldikleri ve fırsat buldukları mahallerde ve yollarda bulunan evlere tasallutta bulunarak icra etmişlerdir. Ancak bu tasallut ve zulümlerini daha ziyade Niğde, Nevşehir, Bozok (Yozgat), Kırşehir civarı yanında Kayseri’ye tâbi Sarıoğlan kazasına bağlı Karacaviran, Çukur ve Germir köylerinde yoğunlaştığını söylemek de mümkündür.

Halkı canından bıktıran, mal ve mülkünü her fırsatta yağmalayıp gasp eden Kuzugüdenli aşiretine mensup eşkıyalar aleyhinde ilgili devlet kademelerine şikâ-yetlerde bulunulmuştur. Şikâyetçiler arasında muhtelif mahallelerin muhtar, imam ve papazları gibi toplumun ileri gelen şahsiyetleri yanında bizzat soygun, katliam veya hakarete muhatap olan kimseler de yer almışlardır20. Örneğin Kayseri’de ikamet etmekte olan başta Rum milleti metropoliti ve rahiplerinden bazıları ve kocabaşısı şehirde toplanan meclise gelerek şikâyetlerini arz etmişlerdir. Mağdurla-rın temsilcileri olarak metropolit ve diğer dinî şahsiyetler maruz kaldıkları mağduriyetin giderilmesi ve gasp edilen mal ve eşyaların sahiplerine iâdesi için kendileri adına bir kıta ferman-i âli çıkarılması temennisinde bulunmuşlardır.

Yukarıda kısaca belirtilmeye çalışılan şekâvet olayları neticesinde ilgili şahısların uğramış oldukları zarar ve ziyanın hesabının sorulması yolunda durumları-nı bir arzuhal ile dile getirmeleri ve “devletin başı aşkına” diyerek ihkak-i hak için talepte bulunmaları üzerine yakalanabilen suçlular muhakeme olunmuşlar, hapse-dilmek veya sürgüne gönderilmek gibi değişik cezalara çarptırılmışlardır. Ayrıca gasp etmiş oldukları mallar ellerinden alınarak sahiplerine iâde edilmiştir. Eşkıya zaman zaman suçlarını inkâr ederek cezadan kurtulmak üzere özü ve sözü doğru kimselerden kendilerine şahitler bulmaya çalışmışlarsa da hak ettikleri cezaya çarptırılmaktan kurtulamamışlardır.

Eşkıyalık olayı adî bir suç boyutunda kaldığı sürece, İslâm Ceza Hukuku açısından ta’zir cezası kapsamında işlem görmüş ve dolayısıyla işlenen suçun bo-yutuna göre verilen cezanın cinsi de değişik olmuştur. Örneğin pranga cezası adî eşkıyalık hareketinde bulunan kimselere verilen cezalardan birisini teşkil etmiştir. Takdir edilen ceza bazen pranga cezası şeklinde tecelli ederken bazen de süresiz sürgüne göndermek şeklinde tezahür edebilmiştir.

Ta’zir cezasında cezanın tayininin, suçlunun durumu ve işlenen suçun ma-hiyetine bağlı olarak, hakimin takdirine bırakılmış olması potansiyel suçluları, diğer bir ifade ile suç işlemeye meyilli kimseleri nihâî olarak maruz kalabilecekleri neticeden endişe duymaya ve dolayısıyla da, bir süre için dahi olsa, herhangi bir vukuata teşebbüs etme cesaretini kendilerinde bulamamaya sevk etmiştir.

Alıntı: Doç. Dr. M. Metin HÜLAGU
__________________
Farmet Forum; Farmet Teknolojinin Resmi Forumudur. Ticari kaygıdan ziyade, müşterilerine makinaları ile ilgili doğru bilgi ve paylaşımlar için açılmıştır.
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Etiketler
bölgesi, define, eşkiyalık, eşkıya, eşkıyaları, işaret, kayseri

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Eski bir yerleşim bölgesi abdulkadir Yapılar ve Mozaikler 13 09-04-2016 04:50
kütahya bölgesi leonidas43 Farmet VLF Dedektörler 0 19-06-2015 06:11
Kayseri civarı Pulse dedektör kiralayabilecek emre38 Kiralık Dedektörler 3 24-02-2014 10:59
Kayseri'de bulunan lahitler strabon Define & Dedektör Haberleri 8 16-09-2012 12:47
Kayseri'deki 3 çocuk.. strabon Farklı Konular 11 01-04-2011 03:20

Farmet Teknoloji Sistem Bilgisi Site Bilgileri (Alexa)
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 RC 2
www.farmet.net - Tüm Hakları Saklıdır.
kiralık dedektor | Farmet

İçerik sağlayacı paylaşım sitelerinden biri olan Farmet Forumları 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Farmet hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler [email protected] adresi ile iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde Farmet yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve Avukatlarımız size dönüş yapacaktır.
!-- Yandex.Metrika counter -->